преглед

на търг

3100-3428

Търг 3100-3428 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191001

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 700, Средна: 134, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 47, ОЗМ: 0

Общо: 925м³

Начална цена: 51318.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 2566 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 17:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018