преглед

на търг

3100-3427

Търг 3100-3427 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191002

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 265, Средна: 88, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 386м³

Начална цена: 21105.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 1055 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018