преглед

на търг

3100-3426

Търг 3100-3426 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191003

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 213, Средна: 9, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 0

Общо: 245м³

Начална цена: 14788.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 739 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018