преглед

на търг

3100-3424

Търг 3100-3424 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191005

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 260, ОЗМ: 0

Общо: 260м³

Начална цена: 12360.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 618 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018