преглед

на търг

3100-3423

Търг 3100-3423 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191006

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 205, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 31, ОЗМ: 0

Общо: 302м³

Начална цена: 9536.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 477 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018