преглед

на търг

3100-3422

Търг 3100-3422 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191007

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 29, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 400, ОЗМ: 0

Общо: 459м³

Начална цена: 23414.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1171 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018