преглед

на търг

3100-3421

Търг 3100-3421 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191008

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, лп, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 187, Средна: 63, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 194, ОЗМ: 0

Общо: 445м³

Начална цена: 23066.00 лв.

Стъпка: 650 лв.

Гаранция: 1153 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018