преглед

на търг

3100-3420

Търг 3100-3420 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 191009

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 828, Средна: 179, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 0

Общо: 1101м³

Начална цена: 61483.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 3074 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 08:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Допълнителен документ

16.05.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018