преглед

на търг

5500-3418

Търг 5500-3418 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 11, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 343, ОЗМ: 0

Общо: 448м³

Начална цена: 22095.00 лв.

Стъпка: 665 лв.

Гаранция: 1105 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2018