преглед

на търг

5500-3417

Търг 5500-3417 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, ак, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 407, ОЗМ: 0

Общо: 449м³

Начална цена: 20999.00 лв.

Стъпка: 630 лв.

Гаранция: 1050 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018