преглед

на търг

5500-3416

Търг 5500-3416 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, блкип, цр, гбр, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 106, Средна: 70, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 516, ОЗМ: 0

Общо: 694м³

Начална цена: 32860.00 лв.

Стъпка: 985 лв.

Гаранция: 1643 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Допълнителен документ

14.06.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018