преглед

на търг

3500-3415

Търг 3500-3415 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19110-1

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1001, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 180

Общо: 1181м³

Начална цена: 136820.00 лв.

Стъпка: 4100 лв.

Гаранция: 6841 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018