преглед

на търг

3500-3413

Търг 3500-3413 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19106-1

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 554, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 87

Общо: 641м³

Начална цена: 75195.00 лв.

Стъпка: 2255 лв.

Гаранция: 3760 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018