преглед

на търг

5940-3412

Търг 5940-3412 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1907-1

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 404, Средна: 244, Дребна: 89

Дърва (м³): За огрев: 39, ОЗМ: 11

Общо: 787м³

Начална цена: 48768.00 лв.

Стъпка: 1463 лв.

Гаранция: 2438 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Договор

02.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Допълнителен документ

24.04.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018