преглед

на търг

5940-3410

Търг 5940-3410 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1905-1

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 320, Средна: 200, Дребна: 91

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 14

Общо: 679м³

Начална цена: 41127.00 лв.

Стъпка: 1234 лв.

Гаранция: 2056 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Договор

19.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Допълнителен документ

24.04.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018