преглед

на търг

5940-3409

Търг 5940-3409 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1903-1

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1594, Средна: 273, Дребна: 133

Дърва (м³): За огрев: 57, ОЗМ: 14

Общо: 2071м³

Начална цена: 138053.00 лв.

Стъпка: 4142 лв.

Гаранция: 6903 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Договор

02.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018