преглед

на търг

5940-3408

Търг 5940-3408 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1902-1

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1088, Средна: 256, Дребна: 77

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 17

Общо: 1507м³

Начална цена: 100130.00 лв.

Стъпка: 3004 лв.

Гаранция: 5007 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 08:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Договор

02.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2018