преглед

на търг

3400-3406

Търг 3400-3406 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 19404

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 2, Дребна: 106

Дърва (м³): За огрев: 843, ОЗМ: 0

Общо: 963м³

Начална цена: 42744.00 лв.

Стъпка: 1282 лв.

Гаранция: 2137 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

31.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018