преглед

на търг

3400-3405

Търг 3400-3405 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 19403

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 72, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 381, ОЗМ: 0

Общо: 500м³

Начална цена: 13924.00 лв.

Стъпка: 418 лв.

Гаранция: 696 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

31.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018