преглед

на търг

3400-3404

Търг 3400-3404 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 19402

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 638, ОЗМ: 0

Общо: 674м³

Начална цена: 30330.00 лв.

Стъпка: 910 лв.

Гаранция: 1516 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018