преглед

на търг

3400-3403

Търг 3400-3403 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 19401

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 200, Средна: 78, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 1

Общо: 284м³

Начална цена: 13694.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 685 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

31.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018