преглед

на търг

3000-3402

Търг 3000-3402 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 19002

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, яв

Дървесина (м³): Едра: 1384, Средна: 1, Дребна: 95

Дърва (м³): За огрев: 874, ОЗМ: 14

Общо: 2368м³

Начална цена: 132720.00 лв.

Стъпка: 3981 лв.

Гаранция: 6636 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Допълнителен документ

10.12.2018

Допълнителен документ

13.01.2020

Допълнителен документ

03.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018