преглед

на търг

3000-3401

Търг 3000-3401 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 19001

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, яв

Дървесина (м³): Едра: 447, Средна: 1, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 302, ОЗМ: 7

Общо: 787м³

Начална цена: 43578.00 лв.

Стъпка: 1307 лв.

Гаранция: 2178 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Допълнителен документ

10.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018