преглед

на търг

3300-3400

Търг 3300-3400 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 191104

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1545, Средна: 334, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 43, ОЗМ: 2

Общо: 1974м³

Начална цена: 115077.00 лв.

Стъпка: 3400 лв.

Гаранция: 5754 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

31.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018