преглед

на търг

3300-3399

Търг 3300-3399 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 191103

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1323, Средна: 134, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 42, ОЗМ: 2

Общо: 1530м³

Начална цена: 90968.00 лв.

Стъпка: 2700 лв.

Гаранция: 4548 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Допълнителен документ

30.12.2019

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

26.02.2020

Допълнителен документ

12.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018