преглед

на търг

3300-3397

Търг 3300-3397 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 191101

Дата на публикуване: 13.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 3556, Средна: 564, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 98, ОЗМ: 6

Общо: 4298м³

Начална цена: 235871.00 лв.

Стъпка: 7000 лв.

Гаранция: 11794 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.11.2018

Документация за провеждане на търг

13.11.2018

Проекто-договор

13.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Договор

31.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.11.2018

Допълнителен документ

05.08.2019

Допълнителен документ

26.02.2020

Допълнителен документ

23.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018