преглед

на търг

2240-3299

Търг 2240-3299 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1832-ст

Дата на публикуване: 03.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 382, ОЗМ: 0

Общо: 382м³

Начална цена: 17406.00 лв.

Стъпка: 522 лв.

Гаранция: 870 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.07.2018

Документация за провеждане на търг

03.07.2018

Проекто-договор

03.07.2018

Протокол от проведен търг

30.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2018