преглед

на търг

2240-3298

Търг 2240-3298 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1828-2ст

Дата на публикуване: 03.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 311, Средна: 28, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 600, ОЗМ: 35

Общо: 992м³

Начална цена: 49673.00 лв.

Стъпка: 1490 лв.

Гаранция: 2484 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.07.2018

Документация за провеждане на търг

03.07.2018

Проекто-договор

03.07.2018

Протокол от проведен търг

30.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2018