преглед

на търг

2240-3297

Търг 2240-3297 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1827-2ст

Дата на публикуване: 03.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 467, ОЗМ: 0

Общо: 467м³

Начална цена: 19558.00 лв.

Стъпка: 587 лв.

Гаранция: 978 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.07.2018

Документация за провеждане на търг

03.07.2018

Проекто-договор

03.07.2018

Протокол от проведен търг

30.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2018