преглед

на търг

2240-3296

Търг 2240-3296 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1826-2ст

Дата на публикуване: 03.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 16, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 500, ОЗМ: 38

Общо: 650м³

Начална цена: 29179.00 лв.

Стъпка: 875 лв.

Гаранция: 1459 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.07.2018

Документация за провеждане на търг

03.07.2018

Проекто-договор

03.07.2018

Протокол от проведен търг

30.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2018