преглед

на търг

2240-3295

Търг 2240-3295 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1825-2ст

Дата на публикуване: 03.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 94, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 0

Общо: 190м³

Начална цена: 6502.00 лв.

Стъпка: 195 лв.

Гаранция: 325 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.07.2018

Документация за провеждане на търг

03.07.2018

Проекто-договор

03.07.2018

Протокол от проведен търг

30.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2018