преглед

на търг

2240-3294

Търг 2240-3294 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1805-2ст

Дата на публикуване: 03.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 90, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 1

Общо: 204м³

Начална цена: 8591.00 лв.

Стъпка: 258 лв.

Гаранция: 430 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.07.2018

Документация за провеждане на търг

03.07.2018

Проекто-договор

03.07.2018

Протокол от проведен търг

30.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2018