преглед

на търг

5940-3279

Търг 5940-3279 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1812

Дата на публикуване: 21.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп, ак, бврб

Дървесина (м³): Едра: 182, Средна: 34, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 168, ОЗМ: 2

Общо: 392м³

Начална цена: 14426.00 лв.

Стъпка: 433 лв.

Гаранция: 721 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2018

Документация за провеждане на търг

21.06.2018

Проекто-договор

21.06.2018

Протокол от проведен търг

11.07.2018

Договор

31.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.07.2018