преглед

на търг

3400-3251

Търг 3400-3251 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 18414

Дата на публикуване: 08.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 488, Средна: 234, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 8

Общо: 766м³

Начална цена: 34128.00 лв.

Стъпка: 1024 лв.

Гаранция: 1706 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.06.2018

Документация за провеждане на търг

08.06.2018

Проекто-договор

08.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Договор

17.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018