преглед

на търг

3400-3250

Търг 3400-3250 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 18411

Дата на публикуване: 08.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 40, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 264, ОЗМ: 0

Общо: 356м³

Начална цена: 11300.00 лв.

Стъпка: 339 лв.

Гаранция: 565 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.06.2018

Документация за провеждане на търг

08.06.2018

Проекто-договор

08.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Договор

18.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018