преглед

на търг

3400-3249

Търг 3400-3249 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 18410

Дата на публикуване: 08.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 180, Средна: 75, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 76, ОЗМ: 0

Общо: 331м³

Начална цена: 18330.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 917 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.06.2018

Документация за провеждане на търг

08.06.2018

Проекто-договор

08.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Договор

18.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018