преглед

на търг

2240-3248

Търг 2240-3248 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1826-1

Дата на публикуване: 07.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 40, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 144, ОЗМ: 9

Общо: 219м³

Начална цена: 9214.00 лв.

Стъпка: 277 лв.

Гаранция: 461 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.06.2018

Документация за провеждане на търг

07.06.2018

Проекто-договор

07.06.2018

Протокол от проведен търг

29.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.06.2018