преглед

на търг

2260-3247

Търг 2260-3247 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 18757

Дата на публикуване: 06.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 61, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 127

Общо: 676м³

Начална цена: 32532.00 лв.

Стъпка: 975 лв.

Гаранция: 1626 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.06.2018

Документация за провеждане на търг

06.06.2018

Проекто-договор

06.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Договор

16.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018