преглед

на търг

2240-3246

Търг 2240-3246 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1827-1

Дата на публикуване: 06.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 190, ОЗМ: 41

Общо: 232м³

Начална цена: 9744.00 лв.

Стъпка: 292 лв.

Гаранция: 487 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.06.2018

Документация за провеждане на търг

06.06.2018

Проекто-договор

06.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018