преглед

на търг

2240-3244

Търг 2240-3244 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1825-1

Дата на публикуване: 06.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 94, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 0

Общо: 190м³

Начална цена: 6134.00 лв.

Стъпка: 184 лв.

Гаранция: 307 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.06.2018

Документация за провеждане на търг

06.06.2018

Проекто-договор

06.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018