преглед

на търг

2240-3243

Търг 2240-3243 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1805-1

Дата на публикуване: 06.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 90, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 1

Общо: 204м³

Начална цена: 7861.00 лв.

Стъпка: 236 лв.

Гаранция: 393 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.06.2018

Документация за провеждане на търг

06.06.2018

Проекто-договор

06.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018