преглед

на търг

2240-3242

Търг 2240-3242 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1803-1

Дата на публикуване: 06.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 870, ОЗМ: 89

Общо: 966м³

Начална цена: 40645.00 лв.

Стъпка: 1219 лв.

Гаранция: 2032 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.06.2018

Документация за провеждане на търг

06.06.2018

Проекто-договор

06.06.2018

Протокол от проведен търг

28.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2018