преглед

на търг

5500-3241

Търг 5500-3241 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1813-1

Дата на публикуване: 04.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 1265, Средна: 621, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 508, ОЗМ: 0

Общо: 2404м³

Начална цена: 105235.00 лв.

Стъпка: 2500 лв.

Гаранция: 5262 лв.

Първа дата: 22.06.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.06.2018

Документация за провеждане на търг

04.06.2018

Проекто-договор

04.06.2018

Протокол от проведен търг

22.06.2018

Договор

10.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.06.2018

Допълнителен документ

07.05.2019

Допълнителен документ

19.06.2019

Допълнителен документ

07.08.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.06.2018