преглед

на търг

5500-3218

Търг 5500-3218 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1813

Дата на публикуване: 11.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 1265, Средна: 621, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 508, ОЗМ: 0

Общо: 2404м³

Начална цена: 105235.00 лв.

Стъпка: 2500 лв.

Гаранция: 5262 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.05.2018

Документация за провеждане на търг

11.05.2018

Проекто-договор

11.05.2018

Протокол от проведен търг

31.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.05.2018