преглед

на търг

2240-3215

Търг 2240-3215 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1826ст

Дата на публикуване: 11.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 40, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 144, ОЗМ: 9

Общо: 219м³

Начална цена: 9867.00 лв.

Стъпка: 296 лв.

Гаранция: 493 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.05.2018

Документация за провеждане на търг

11.05.2018

Проекто-договор

11.05.2018

Протокол от проведен търг

31.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.05.2018