преглед

на търг

2240-3212

Търг 2240-3212 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1805ст

Дата на публикуване: 11.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 90, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 1

Общо: 204м³

Начална цена: 8167.00 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 408 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.05.2018

Документация за провеждане на търг

11.05.2018

Проекто-договор

11.05.2018

Протокол от проведен търг

31.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.05.2018