преглед

на търг

2240-3211

Търг 2240-3211 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1803ст

Дата на публикуване: 11.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 870, ОЗМ: 89

Общо: 966м³

Начална цена: 44667.00 лв.

Стъпка: 1340 лв.

Гаранция: 2233 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.05.2018

Документация за провеждане на търг

11.05.2018

Проекто-договор

11.05.2018

Протокол от проведен търг

31.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.05.2018