преглед

на търг

3460-3197

Търг 3460-3197 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18529

Дата на публикуване: 30.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 173, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 180, ОЗМ: 0

Общо: 440м³

Начална цена: 16334.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 817 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.04.2018

Документация за провеждане на търг

30.04.2018

Проекто-договор

30.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.05.2018