преглед

на търг

5672-3196

Търг 5672-3196 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1814

Дата на публикуване: 30.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 58, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 352, ОЗМ: 0

Общо: 487м³

Начална цена: 28547.00 лв.

Стъпка: 856 лв.

Гаранция: 1427 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.04.2018

Документация за провеждане на търг

30.04.2018

Проекто-договор

30.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Договор

07.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.04.2018

Допълнителен документ

07.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.06.2018