преглед

на търг

3300-3195

Търг 3300-3195 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 181111

Дата на публикуване: 30.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1584, Средна: 198, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 104, ОЗМ: 8

Общо: 1926м³

Начална цена: 110524.00 лв.

Стъпка: 3300 лв.

Гаранция: 5526 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.04.2018

Документация за провеждане на търг

30.04.2018

Проекто-договор

30.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.06.2018